KasCie EXTERN

De KasCie

De KasCommissie (KasCie) is een ALV commissie die zich vooral bezighoudt met financiële zaken. De KasCie controleert eens per maand de boekhoudingen, ontvangt ook elke week de bestuursnotulen en voorziet het bestuur van advies over allerlei geld-gerelateerde zaken. Omdat KasCie leden vaak voor een langere periode in de commissie zitten, denken zij vaak aan andere dingen dan de penningmeester en de commissaris Financieel, en kunnen zij de financiële mensen binnen het bestuur hier op wijzen! Ook organiseren de KasCie en het bestuur gezamenlijk twee keer per jaar een telling waarbij alle voorraad van onder andere bier, sterk, fris en glaswerk wordt genoteerd.