Raad EXTERN

De Raad is een van de ALV commissies. Zij controleren en adviseren het bestuur. Dit doen ze door de bestuursnotulen te lezen, waardoor ze van alles binnen de vereniging op de hoogte zijn. Ook weten zij veel van allerhande reglementen, waardoor zij ook de ALV kunnen adviseren over hoe bijvoorbeeld bepaalde procedures werken. 

De Raad is één van de ALV commissies. Het is een doorlopende commissie die door de ALV wordt samengesteld. De Raad is er om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te controleren. Ze ontvangen elke week de notulen van de bestuursvergadering en maken - indien nodig - opmerkingen. De Raad moet altijd uit vijf mensen bestaan. Als raadslid ben je van al het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte en moet je dus ook goed om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie. Ook wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de reglementen van Cleopatra, zoals de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Orde van de ALV. De Raad is op de ALV altijd met minimaal twee leden aanwezig (maar meestal met meer) en heeft daar belangrijke taken zoals controle op het naleven van de regels en ingrijpen in onnodige en lange discussies door middel van ordevoorstellen.

De Raad is verder nog het orgaan waar je als lid in beroep kunt gaan als het niet eens bent met een beslissing van het bestuur (nadat je uiteraard eerst bezwaar hebt gemaakt).​​​​​​​