Informatie voor ouders

Als ouder vindt u het belangrijk te weten wat uw kind allemaal uitspookt in Groningen. Bij deze lichten wij u graag in over wat Cleopatra is en wat een lidmaatschap bij Cleopatra exact inhoudt. 

Cleopatra is een kleine, hechte studentenvereniging zonder ontgroening. De kosten van het lidmaatschap worden over vier kwartalen geïnd door middel van een automatische incasso. Deze bedragen €27,- per kwartaal, in totaal €108,- per jaar. Daarnaast kan uw kind ervoor kiezen een DOK te nemen, hiermee kan uw kind iets te eten of drinken op pand kopen op krediet. De limiet van dat krediet kan uw kind zelf instellen bij elk bestuurslid. Uiteraard kan er op pand ook gewoon gepind worden. Het nemen van een DOK is niet verplicht. De kosten van bepaalde evenementen waar kosten aan verbonden zijn (zoals bijvoorbeeld een kamp of gala) worden ook via een automatische incasso geïnd, deze worden elke maand samen met de kosten van het DOK geïnd. Uw kind wordt op de hoogte gebracht van een incasso boven €70,- door middel van een belletje van een bestuurslid. Mocht het niet uitkomen met de betaling, dan kan ervoor gekozen worden de betaling later af te lossen, of de betaling op te delen in termijnen. Deze opties hebben geen verdere consequenties voor uw kind. 

Veiligheid

Wat de veiligheid van uw kind betreft, zitten zij goed bij Cleopatra. Alle bestuursleden hebben een BHV-diploma en zij zijn altijd te vinden op de grotere evenementen. Daarnaast werkt Cleopatra met een beheerderssysteem. Een beheerder is een lid van Cleopatra dat de hele nacht nuchter blijft en ingrijpt bij incidenten. Dit kan variëren van ingrijpen bij pesterijen of ongewenste handelingen tot hulp verlenen bij een valpartij of bij het nuttigen van teveel alcohol. Leden die te veel gedronken hebben, krijgen een alcoholverbod en worden verzocht naar huis te gaan, in de meeste gevallen gaat er dan een ander lid even mee. Niet-leden die onrust veroorzaken worden uit het pand gezet en als het overlast aanhoudt, wordt de politie ingeschakeld. Dit komt vrijwel niet voor. Daarnaast worden er elk jaar brandoefeningen gedaan en blijft de vluchtroute door het pand leeg. 

Mocht uw kind zich onprettig voelen, kan uw kind naar één van de vertrouwenspersonen stappen. Het bestuur zorgt ervoor dat er altijd twee vertrouwenspersonen aanwezig zijn binnen het bestuur, een mannelijk en een vrouwelijk bestuurslid. Daarnaast zijn er tijdens de integratieperiode en bij het zomerkamp twee extra vertrouwenspersonen buiten het bestuur aangesteld. Dit is in lijn met de adviezen van de advies commissie introductietijden (ACI) van de Rijksuniversiteit en de Hanze Hogeschool. Ook als uw kind problemen buiten de vereniging heeft, kan uw kind naar een vertrouwenspersoon stappen. De vertrouwenspersonen kunnen aanbieden uw kind te helpen, met name als het om zaken binnen de vereniging gaat, maar kunnen ook fungeren als een luisterend oor. 

Activiteiten

Bij Cleopatra vinden we studeren belangrijk. Er zijn veel activiteiten, maar niks is verplicht. Daarnaast worden er rond de tentamenweken ook altijd studiemiddagen georganiseerd. Uw kind heeft dan de optie om in ieder geval van 12:00 tot 17:00 uur op pand te studeren. 

Studentenverenigingen zijn de afgelopen jaren slecht in het nieuws gekomen. Wij willen u op het hart drukken dat er ook veel te winnen is aan een lidmaatschap bij een vereniging. Onze vereniging bestaat uit een kleine 400 leden en is daardoor erg hecht. Nieuwe leden vinden al snel vrienden en bouwen op die manier een sociaal vangnet op. Daarnaast weten wij dat student-zijn niet draait om “zuipen”. Op feesten wordt altijd naast gratis bier ook gewoon gratis fris uitgedeeld. Verder worden er veel evenementen georganiseerd die niet draaien om feesten of drinken, maar meer draaien om gezelschap en actief bezig zijn. Zo zijn er leden die spelletjes- en filmavonden voor de hele vereniging organiseren, maar wordt er ook fanatiek geyogaad. 

Uw kind krijgt bij belangrijk nieuws binnen de vereniging een update middels e-mails van het bestuur. Daarnaast krijgt uw kind ook tweemaandelijks ons blad, de CLOE. Jaarlijks is er ook een ouderdag. Hierbij nodigen wij u, de ouders, uit om met uw kind langs te komen op de vereniging. De dag is gevuld met leuke activiteiten en u kunt vanzelfsprekend aansluiten bij het avondeten en een kleine borrel. U wordt hiervoor op de hoogte gebracht via e-mail of brief. 

Bij Cleopatra is niks verplicht. We kennen geen ontgroening en uw kind is na inschrijving meteen 100% volwaardig lid. Dit houdt in dat uw kind zelf activiteiten mag organiseren en langs kan komen wanneer hij/zij wil. Het enige wat uw kind wél moet doen tijdens het lidmaatschap, is het betalen van de contributie en naar de schoonmaak komen. Elke maandag worden er een aantal leden opgeroepen om te helpen met de schoonmaak van het pand. De lijst die hiervoor gebruikt wordt is te vinden op de site. Kan uw kind niet? Dat is geen probleem, dan kan er een nieuwe afspraak ingepland worden. Niet komen opdagen op de schoonmaak en geen nieuwe afspraak inplannen resulteert in een boete van €40,-. 


We hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben! Mocht u nog vragen hebben, dan horen we graag van u. Wij zijn te bereiken via bestuur@cleopatra-groningen.nl