Word lid

Inschrijven is super simpel en kan voor het grootste deel online!

Klik hiervoor op 'word lid!' in het menu op deze pagina. Verder kan je hier ook nog lezen wat je te wachten staat wanneer je je hebt ingeschreven en kan je hier informatie voor ouders vinden.  

Word_lid-landing_page.jpg