Bestuur

Foto3_zonder_glare.jpg
Bestuur Polaris 2017-2018
Het bestuur van Cleopatra is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Elke week vergaderen de bestuursleden op maandag. Het bestuur zorgt ervoor dat er ALV's worden georganiseerd, het Pand open is, de boekhouding gedaan wordt, dat er bier is, het Pand goed onderhouden is, er drie dagen per week avondeten wordt gekookt, de commissies soepel lopen, Cleopatra wordt vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden binnen en buiten Groningen, de ledenadministratie op orde is, en nog veel meer...

Bestuur 2017–2018

Het bestuur van Cleopatra voor het verenigingsjaar 2017–2018 draagt de naam “Polaris.”

VoorzitterFrans Hoornvoorzitter@cleopatra-groningen.nl
SecretarisTysger Boelenssecretaris@cleopatra-groningen.nl
PenningmeesterTim Evinkpenningmeester@cleopatra-groningen.nl
Commissaris InternDawn Noorbeekintern@cleopatra-groningen.nl
Commissaris ExternLola Kraanextern@cleopatra-groningen.nl
Commissaris FinancieelSybren Gjaltemafinancieel@cleopatra-groningen.nl
Commissaris BarOlwin Meijeringbar@cleopatra-groningen.nl
Commissaris PandNina Lindhoutpand@cleopatra-groningen.nl