Bestuur

Het bestuur van Cleopatra is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Elke week vergaderen de bestuursleden op maandag. Het bestuur zorgt ervoor dat er ALV's worden georganiseerd, het Pand open is, de boekhouding gedaan wordt, dat er bier is, het Pand goed onderhouden is, er drie dagen per week avondeten wordt gekookt, de commissies soepel lopen, Cleopatra wordt vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden binnen en buiten Groningen, de ledenadministratie op orde is, en nog veel meer...

Bestuur 2018–2019

Het bestuur van Cleopatra voor het verenigingsjaar 2018–2019 draagt de naam “Alectrona.”

VoorzitterIvar de Haanvoorzitter@cleopatra-groningen.nl
SecretarisSjoukje Ettemasecretaris@cleopatra-groningen.nl
PenningmeesterHunter Reynoldspenningmeester@cleopatra-groningen.nl
Commissaris ExternAnneke Jonkerextern@cleopatra-groningen.nl
Commissaris FinancieelKoen Oosterveenfinancieel@cleopatra-groningen.nl
Commissaris BarMiranda Risbar@cleopatra-groningen.nl
photo5785216095131643391.jpg
Jaarboekfoto uit de KB-periode