JustiCie

JustiCie


De JustiCie is tijdens collegejaar 2018-2019 opgestart en heeft als doel om de statuten, het HR en het reglement van Orde van de ALV onder handen te nemen. Deze commissie zal gedurende hun looptijd al deze stukken zorgvuldig nalopen en waar mogelijk verbeteren, zodat alles weer piekfijn in orde is. 

Gedurende hun looptijd zal de JustiCie een LOve organiseren waarbij ze hun bevindingen en hun advies voor aanpassingen zullen presenteren. Daarnaast zal er een ALV komen waarbij er gestemd zal worden over het aanpassen van de stukken.