Bestuurscommissies


Onder de noemer 'bestuurscommissies' vallen de meeste commissies van Cleopatra. De meeste bestuurscommissies worden door het bestuur samengesteld, voeren een taak uit of organiseren een activiteit en worden dan weer ontbonden en geëvalueerd. Elk jaar is er bijvoorbeeld een EindfeestCie die het eindfeest van het studiejaar in juli organiseert, twee keer per jaar is er een IntegratieCommissie die een introductieperiode organiseert voor de nieuwe leden van de Kiezel- en KEI-week en een keer in de vijf jaar is er een LustrumCommissie die het lustrumjaar van Cleo extra luister bijzet. Het gros van de bestuurscommissies valt onder de Commissaris Intern, op de dienstencommissies, AVA, Cyc0, COEP en PromoCie na. 

​Er zijn ook een paar commissies die geen bepaald einde hebben, maar waar leden op verschillende momenten in- en uitstappen, zogenaamde doorlopende commissies. Voorbeelden zijn de TappersCommissie die de bardiensten in de BeBa verzorgt en de Redactie die het verenigingsblad schrijft en vormgeeft.