Bestuurscommissies

De meeste bestuurscommissies worden in een keer door het bestuur samengesteld, voeren een taak uit of organiseren een activiteit en worden dan weer ontbonden en geëvalueerd. Elk jaar is er bijvoorbeeld een EindfeestCie die het eindfeest van het studiejaar in juli organiseert, twee keer per jaar is er een IntegratieCommissie die een introductieperiode organiseert voor de nieuwe leden van de Kiezel- en KEI-week en een keer in de vijf jaar is er een LustrumCommissie die het lustrumjaar van Cleo extra luister bijzet.

Er zijn ook een paar commissies die geen bepaald einde hebben, maar waar leden op verschillende momenten in- en uitstappen. Voorbeelden zijn de TappersCommissie die de bardiensten in de BeBa verzorgt en de Redactie die het verenigingsblad schrijft en vormgeeft.