Raad

De Raad is een van de ALV commissies. Zij controleren en adviseren het bestuur. Dit doen ze door de bestuursnotulen te lezen, waardoor ze van alles binnen de vereniging op de hoogte zijn. Ook weten zij veel van allerhande reglementen, waardoor zij ook de ALV kunnen adviseren over hoe bijvoorbeeld bepaalde procedures werken. 

Om lid te worden van de Raad, stuur je een sollicitatie in wanneer de Raad op zoek is naar nieuwe leden. Daar wordt vervolgens op de ALV over gestemt. Voordat je mag solliciteren, moet je wel al een jaar lid zijn van Cleo. 

De Raad moet altijd uit 5 mensen bestaan. Op dit moment zijn dat de volgende mensen: De Raad is één van de ALV commissies. Het is een doorlopende commissie die door de ALV wordt samengesteld. De Raad is er om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te controleren. Ze ontvangen elke week de notulen en maken - indien nodig - opmerkingen. Als raadslid ben je van al het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte en moet je dus ook goed om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie. Ook wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de reglementen van Cleopatra, zoals de statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Orde van de ALV. De Raad is op de ALV altijd met minimaal 2 leden aanwezig (maar meestal met meer) en heeft daar belangrijke taken zoals controle op het naleven van de regels, ingrijpen in onnodige en lange discussies door middel van ordevoorstellen en uiteraard niet te vergeten: het uitreiken van de befaamde "zeurkous". De Raad overlegt ook met enige regelmaat met het bestuur in een BeRaad en met het bestuur en de KasCie in een BRaaK.

De Raad is verder nog het orgaan waar je als lid in beroep kunt gaan als het niet eens bent met een beslissing van het bestuur (nadat je uiteraard eerst bezwaar hebt gemaakt).

Om lid te worden van de Raad kan je een sollicitatie insturen als de Raad op zoek is naar nieuwe leden. De Raad kiest de kandidaten die zij het meest geschikt vindt en dragen deze naar voren op de ALV. De ALV stemt vervolgens wie er voor een termijn van een jaar plaats zal nemen in de Raad. Het is alleen mogelijk om te solliciteren voor de Raad als je minimaal één jaar lid bent van Cleopatra.

De Raad heeft een redelijk stabiele werkdruk met het wekelijks lezen van de notulen, tweewekelijkse vergaderingen, raadsdates met het bestuur en met de KasCie. Verder ben je behalve aan het werk ook aan het borrelen, teambuilden (intern en met het bestuur, de KasCie en het KB) en aan het dansen op de raadstafe... oh nee foei! Mag niet! De Raad heeft qua werkdruk wel een aantal pieken rond de ALV's en bij eventuele problemen binnen het bestuur of de vereniging.

De Raad is naast een commissie van 5 zeurende Cleopatranen die ontzettend zitten te mierenneuken onder het genot van koffie, bier of Goldstrike ook heel erg leerzaam, gezellig en belangrijk.

De Raad is bereikbaar via raad@cleopatra-groningen.nl

Raad

Christiaan Mein Hoofd Mail
Geke Langius Voorzitter | Contact KasCie
Rik Jan Kemper Hoofd ALV | Sfeerbeheer
Alys Wouda Contact leden
Marije Zomer Secretaris | Contact bestuur