Raad

De Raad is een van de ALV commissies. Zij controleren en adviseren het bestuur. Dit doen ze door de bestuursnotulen te lezen, waardoor ze van alles binnen de vereniging op de hoogte zijn. Ook weten zij veel van allerhande reglementen, waardoor zij ook de ALV kunnen adviseren over hoe bijvoorbeeld bepaalde procedures werken. 

Om lid te worden van de Raad, stuur je een sollicitatie in wanneer de Raad op zoek is naar nieuwe leden. Daar wordt vervolgens op de ALV over gestemt. Voordat je mag solliciteren, moet je wel al een jaar lid zijn van Cleo. 

De Raad moet altijd uit 5 mensen bestaan. Op dit moment zijn dat de volgende mensen:

Raad

Christiaan Mein Voorzitter, Contact Bestuur
Geke Langius Secretaris, Contact KasCie
Nena Gierveld Hoofd ALV, Sfeerbeheer
Rik Jan Kemper Contact leden
Marije Zomer -